APAKAH S.E.E.D? (Students Employability and Enhancement Department)

Jabatan Kebolehgajian dan Peningkatan Pelajar adalah satu jabatan baru di Akademi SG yang memberi tumpuan dalam pelbagai pengalaman, kemahiran dan sikap yang majikan percaya membuat anda lebih cenderung untuk berjaya di tempat kerja. Pengalaman dan kemahiran yang boleh diperolehi melalui pengalaman kerja, sama ada yang melalui kerja separuh masa, sukarelawan atau latihan amali. Selain ini, anda juga boleh mendapat kemahiran ini dengan melibatkan diri dalam aktiviti ko-kurikulum yang meluaskan minat anda dan membolehkan anda untuk mengambil peranan baru dan membangunkan kemahiran di luar program akademik anda.

Kami percaya kebolehgajian pekerjaan adalah keupayaan graduan Akademi SG untuk menjadi berjaya dalam bidang kerjaya yang dipilih, dengan mengenal pasti kemahiran dan pencapaian mereka, memahami persekitaran kerja yang mereka mahu masuk, dan dapat membentangkan kemahiran mereka kepada majikan masa depan dengan penuh keyakinan. Ia adalah sebahagian daripada peranan bahagian itu untuk membantu anda membangunkan kemahiran kebolehgajian anda semasa belajar di Akademi SG, supaya anda lebih bersedia menunjukkan bukti ini apabila memohon pekerjaan.